Kinderopvang BSO Scharrelnest - kleinschalige agrarische buitenschoolse opvang op een boerderij voor kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar in Wijchen, dichtbij Nijmegen.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om een professionele organisatie te zijn. Hierdoor wordt er gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem en een personeelsbeleid. De organisatie is relatief klein, samenwerking met andere organisaties op het gebied van kinderopvang ervaren wij als een meerwaarde. 

De samenwerking met Casa4, Ondernemen in Kinderopvang heeft een toegevoegde waarde op het gebied van management ondersteuning, het pedagogische beleid en trainingen voor de pedagogisch medewerkers en de ondernemer.

Privacyrichtlijnen

BSO Scharrelnest werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke ouder heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.