Oudercontact

De kinderen van de BSO krijgen een map waar de pedagogisch medewerkers zo nu en dan iets in schrijven. In dit mapje worden ook foto’s, tekeningen, leuke uitspraken en herinneringen bewaard. 

Bij het ophalen of brengen krijgt u een overdracht met de pedagogisch medewerker. Hierbij worden belangrijke dingen besproken. Zijn er dingen die meer tijd vergen of een vertrouwelijk karakter hebben? Dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de leiding van de BSO om een afspraak te maken.

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen indien u hier behoefte aan heeft.

Twee keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief waarin u wordt geïnformeerd over de laatste nieuwtjes binnen onze organisatie. Ook wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek en BSO Scharrelnest organiseert minimaal één keer per jaar een (gezamenlijke) ouderavond of thema-avond. 

 

Oudercommissie

Oudercommissie BSO Scharrelnest heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op de BSO;
  • het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met de pedagogisch medewerkers;
  • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.
Bij het begin van de plaatsing ontvangt u een brief van de oudercommissie waarin zij zichzelf voorstellen.