Kinderopvang BSO Scharrelnest - kleinschalige agrarische buitenschoolse opvang op een boerderij voor kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar in Wijchen, dichtbij Nijmegen.

Onze locatie en groep

De naschoolse opvang bestaat uit één groep van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 –12 jaar. Bij de activiteiten wordt er rekening gehouden met het verschil in leeftijden tussen de kinderen. Ook bij de inrichting en het aanschaffen van speelgoed is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden en interesses.

Vervoer van de school naar BSO Scharrelnest 

BSO Scharrelnest regelt het vervoer van de school naar de kinderopvang. De pedagogisch medewerker haalt zelf de kinderen op met behulp van vrijwilligers. Wanneer ouders het goed vinden dat hun kind zelfstandig op de fiets naar de BSO komt, willen wij dat graag weten, zodat wij rekening kunnen houden met de binnenkomst van uw kind op de BSO.

Wat neemt u zelf mee?

Het is handig om de eerste keer dat uw kind de BSO bezoekt een setje reserve kleding mee te geven Wanneer er een streng dieet voor uw kind van toepassing is, raden wij u aan om deze voeding aan uw kind mee te geven en dit aan de pedagogisch medewerker te melden. Het meenemen van eigen speelgoed is geheel voor eigen risico. Vooral de jongere BSO bezoekertjes raken gemakkelijk speelgoed of onderdelen ervan kwijt. Vaak gaat dit gepaard met veel verdriet.