Tarieven

Ons uurtarief in 2021 is € 7,30 per uur, met een minimale afname van 1 dag per week.

Het tarief is vastgesteld per dagdeel en dient het gehele jaar, dus ook tijdens uw vakantieperiode, betaald te worden. Volgens de offerte is het totale bedrag aan opvang per jaar verdeeld in 12 maandbedragen, gebaseerd op 41 schoolweken en 8 weken vakantieopvang voor de BSO. U betaald dus 12 gelijke maandbedragen. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) betaalt u normaal door. 

U ontvangt aan het einde van elke maand de factuur voor de volgende maand en deze wordt rond de 26e of 27e geïncasseerd. Verrekening van de extra dagen in die maand worden vermeld op de factuur van de volgende maand. We hanteren een betalingstermijn van 8-10 dagen. Mocht u het niet eens zijn met de factuur dan heeft u ruim de tijd om naar de BSO toe te reageren. We vragen u hiermee rekening te houden en de factuur tijdig te voldoen. 

BSO Scharrelnest biedt de mogelijkheid om in de toekomst middels een machtiging de betaling automatisch van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. We informeren u tijdig. Wanneer er een betalingsachterstand optreedt, houden we ons het recht voor een kind in het uiterste geval de toegang tot het kinderdagverblijf te weigeren.

Kinderopvang toeslag

Het tarief wordt jaarlijks aangepast. Dit zal in overleg gaan met de oudercommissie. U wordt hiervan per email of per nieuwsbrief op de hoogte gesteld. 

Voor de tegemoetkoming van de belastingdienst verwijzen wij u de rekentool op belastingdienst.nl/toeslagen. Hier kunnen de ouders zelf berekenen wat de kosten zijn voor de BSO.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 14.00u - 19.00u

Gesloten dagen:

 • Van maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 30 december 2022 is onze BSO gesloten
 • Maandag 10 april 2023 (2e Paasdag)
 • Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag)
 • Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 (Hemelvaartweekend)
 • Maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag)
 • Van maandag 17 juli t/m vrijdag 28 juli 2023 is onze BSO 2 weken gesloten 

Vakantieopvang

In de schoolvakanties biedt BSO Scharrelnest gewoon opvang. U kunt u kind op de dag dat u de opvang afneemt gewoon brengen. De opvang is dan open van 08:00 tot 19:00u. Komt uw kind niet spelen in de vakantie is het fijn als u dit enkele weken voor de vakantie aan ons door kunt geven zodat wij hiermee rekening kunne houden.

Geopend voor vakantie opvang in 2022/2023:

 • Maandag 24-10 t/m vrijdag 28-10 (herfstvakantie)
 • Maandag 02-01 t/m vrijdag 06-01 (kerstvakantie)
 • Maandag 20-02 t/m vrijdag 24-02 (carnavalsvakantie)
 • Maandag 24-04 t/m vrijdag 05-05 (meivakantie)
 • Maandag 31-07 t/m vrijdag 25-08 (zomervakantie)

Extra dagdeel

Wanneer u uw kind incidenteel een extra dagdeel wilt laten komen kunt u dit het beste zo vroeg mogelijk aangeven. Of dit mogelijk is hangt af van het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers die op deze dag aanwezig zijn. 

Een extra dagdeel wordt in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand. Bij ziekte en vakantie is ruilen niet mogelijk. Over het hele jaar heeft u 3 ruildagen tot u beschikking. Het is fijn om dit zo vroeg mogelijk aan te vragen, of dit mogelijk is hangt af van het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers. Bij studie dagen en andere vrije dagen gaat de extra opvang door vanaf 4 kinderen. Geeft u aan dat uw kind extra komt dan wordt dit extra gefactureerd.